خریداران به همراه کتاب زیر ...
آنتوان دو سنت اگزوپری، مصطفی رحماندوست (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: قدیانی - خرداد 1402
950000 ریال 855000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آنتوان دو سنت اگزوپری، احمد شاملو (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: نگاه - مهر 1402
لمونی اسنیکت، رضا دهقان (مترجم)، برت هلکوئیست (نقاش) لمونی اسنیکت
ناشر: ماهی - اردیبهشت 1390
دانیل دفو، محسن سلیمانی (مترجم)، مری کالورت(بازنویسی) دانیل دفو
ناشر: افق - شهریور 1401
ژان پیر داوید، آذر محمودی (مترجم)، عقاب علی احمدی (ویراستار) ژان پیر داوید
ناشر: پیام امروز - اسفند 1391
تونی ابت، پریسا همایون روز (مترجم) تونی ابت
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - شهریور 1393
لوسی مود مونتگمری، سارا قدیانی (مترجم)، رویا همایون روز (ویراستار) لوسی مود مونتگمری
ناشر: قدیانی - خرداد 1402
لوسی مود مونتگمری، سارا قدیانی (مترجم)، رویا همایون روز (ویراستار) لوسی مود مونتگمری
ناشر: قدیانی - خرداد 1402
لوسی مود مونتگمری، سارا قدیانی (مترجم)، رویا همایون روز (ویراستار) لوسی مود مونتگمری
ناشر: قدیانی - خرداد 1402
لیمونی اسنیکت، فرزانه کریمی (مترجم) لیمونی اسنیکت
ناشر: قدیانی - اردیبهشت 1400