خریداران به همراه کتاب زیر ...
رابرت رمزی، حسن نصیرنیا (مترجم) رابرت رمزی
ناشر: قدیانی - مرداد 1388
90000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
النا جانینی بلوتی، محمدجعفر پوینده (مترجم) النا جانینی بلوتی
ناشر: نشر نی - 1402
مگ زویبک، سارا رئیسی طوسی (مترجم)، معصومه تهرانی (ویراستار) مگ زویبک
ناشر: صابرین - فروردین 1401
گلن استن هاوس، ناهید آزادمنش (مترجم)، احمد بروجردی (ویراستار) گلن استن هاوس
ناشر: صابرین - اسفند 1402
ویلیام سی یرز، شرف الدین شرفی (مترجم)، سعیده کمایی فرد (ویراستار) ویلیام سی یرز
ناشر: صابرین - خرداد 1400
سیلویا ریم، مینا اخباری آزاد (مترجم)، مهرداد فلاح (ویراستار) سیلویا ریم
ناشر: صابرین - اردیبهشت 1402
ویلیام ویلکاف، زهرا جعفری (مترجم)، مهرداد فلاح (ویراستار) ویلیام ویلکاف
ناشر: صابرین - بهمن 1401
الیزابت پنتلی، اکرم قیطاسی (مترجم)، احمد بروجردی (ویراستار) الیزابت پنتلی
ناشر: صابرین - آبان 1402
ناصر کشاورز (شاعر) ناصر کشاورز (شاعر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آذر 1399
دیل کارنگی، علی ضرغام (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی - تیر 1399