خریداران به همراه کتاب زیر ...
اندرو تانن باوم، دیوید ج. ودرال، علیرضا زارع پور (مترجم)، احسان ملکیان (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - مرداد 1398
2690000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
احسان ملکیان، هادی پیشرفت (ویراستار)، شکیبا ضیایی (ویراستار) احسان ملکیان
ناشر: نص - اسفند 1398
احسان ملکیان، سیدمحمدحسین هاشمی نژاد (ویراستار) احسان ملکیان
ناشر: نص - آذر 1402
ویلیام استالینگز، قدرت سپیدنام (مترجم) ویلیام استالینگز
ناشر: علوم رایانه - تیر 1401
ناشر: نوپردازان - دی 1395
اندرو تانن باوم، احسان ملکیان (مترجم)، حسین پدرام (مترجم)، علیرضا زارع پور (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - 1402
سارا کلینی، جعفر مهراد سارا کلینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
هشام الروینی، مصطفی عبدالبار هشام الروینی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع) - اسفند 1395
اندرو اس. تانن باوم، مارتن فان استین، حسین پدرام (مترجم)، علیرضا زارع پور (مترجم) اندرو اس. تانن باوم
ناشر: نص - آذر 1395