خریداران به همراه کتاب زیر ...
ویلیام دویل جنتری، شیما صفدری (مترجم) ویلیام دویل جنتری
ناشر: هیرمند - اسفند 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: هیرمند - خرداد 1399
مارتی برونستاین، نرگس یزدی (مترجم)، علی حسن آبادی (ویراستار) مارتی برونستاین
ناشر: هیرمند - مرداد 1402
می می دونالدسون، مایکل سی. دونالدسون، سهیلا نصیری اعظم (مترجم) می می دونالدسون
ناشر: هیرمند - اسفند 1401
دارن هاردی، میلاد حیدری (مترجم)، لطیف احمدپور (مترجم) دارن هاردی
ناشر: نگاه نوین - 1402
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: روان شناسی و هنر - مرداد 1397
جان ای. تریسی، لاله راهدار (مترجم) جان ای. تریسی
ناشر: هیرمند - دی 1399
سیسلی بری، محسن یلفانی (مترجم) سیسلی بری
ناشر: روزبهان - دی 1402
استیون آر. کاوی، محمدرضا آل یاسین (مترجم) استیون آر. کاوی
ناشر: هامون - 1403
هندری وایزینگر، پریچهر معتمدگرجی (مترجم) هندری وایزینگر
ناشر: مروارید، فیروزه - آذر 1399