خریداران به همراه کتاب زیر ...
استیون پارکر، بنیامین اسپاک، مصطفی مدنی (مترجم) استیون پارکر
ناشر: زوار - فروردین 1398
4800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جو فراست، مهبد ابراهیمی (مترجم)، محمدولی سهامی (زیرنظر) جو فراست
ناشر: زوار - 1402
الیزابت پنتلی، اکرم قیطاسی (مترجم)، احمد بروجردی (ویراستار) الیزابت پنتلی
ناشر: صابرین - آبان 1402
ویلیام سی یرز، شرف الدین شرفی (مترجم)، سعیده کمایی فرد (ویراستار) ویلیام سی یرز
ناشر: صابرین - خرداد 1400
ویلیام ویلکاف، زهرا جعفری (مترجم)، مهرداد فلاح (ویراستار) ویلیام ویلکاف
ناشر: صابرین - بهمن 1401
استیو بیدولف، اکرم قیطاسی (مترجم)، علی خاکبازان (ویراستار) استیو بیدولف
ناشر: صابرین - مهر 1401
ایریس یاب، مسعود حاجی زاده (مترجم)، احمد بروجردی (ویراستار) ایریس یاب
ناشر: صابرین - اسفند 1400
مارتی وایت، اکرم کرمی (مترجم)، علی خاکبازان (ویراستار) مارتی وایت
ناشر: صابرین - اردیبهشت 1402
مگ زویبک، جواد میدانی (مترجم)، مهناز بهمن (ویراستار) مگ زویبک
ناشر: صابرین - مهر 1401
ویلیام سی یرز، مارتا سی یرز، جواد میدانی (مترجم)، مهناز بهمن (ویراستار) ویلیام سی یرز
ناشر: صابرین - اردیبهشت 1402