خریداران به همراه کتاب زیر ...
گروه مولفان، هستی سعادت (مترجم) گروه مولفان
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اردیبهشت 1402
290000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جولیا کوک، سینا امینی (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، آنیتا دوفالا(تصویرگر) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1400
جولیا کوک، عرفانه جوادپور (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، کلسی دوویرد(تصویرگر) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1401
جولیا کوک، مریم رضازاده (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، سینتیا براندیگ(تصویرگر) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - خرداد 1401
جولیا کوک، عرفانه جوادپور (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، آنیتا دوفالا(تصویرگر) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1400
جولیا کوک، عرفانه جوادپور (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، کری هارتمن(تصویرگر) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1402
جولیا کوک، سینا امینی (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، آلیسون والنتاین(تصویرگر) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1401
رویا نبی زاده (مترجم)، مه رو فرمند (مترجم)، پاتریشیا کویین(گردآورنده)، جودیت.ام اشترن(گردآورنده) رویا نبی زاده (مترجم)
ناشر: روان - 1399
هایده کروبی (مترجم)، محمدرضا افضلی (ویراستار) هایده کروبی (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - شهریور 1398
ناشر: دانشگاه قم - دی 1395