خریداران به همراه کتاب زیر ...
فیض الله شیرازی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی (ویراستار)، فریما نوروش (ویراستار) فیض الله شیرازی
ناشر: صفار - مهر 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
چارلز هورن گرن، مایکل رابینسون، والتر هریسون، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم)، فریما نوروش (ویراستار) چارلز هورن گرن
ناشر: صفار - دی 1402
جری ویگانت، دونالد کیسو، پال.ای. کی مل، ایرج نوروش (مترجم)، بیتا مشایخی (مترجم) جری ویگانت
ناشر: کتاب نو - آبان 1391
ایرج نوروش، بیتا مشایخی، فریما نوروش ایرج نوروش
ناشر: صفار - آذر 1400
ناشر: صفار، ایمان - 1394
ناشر: سازمان حسابرسی - آذر 1401
رضا تهرانی رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1402
ناشر: گسترش علوم پایه - خرداد 1401
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
چارلز هورن گرن، والتر هریسون، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم) چارلز هورن گرن
ناشر: صفار - اسفند 1401