خریداران به همراه کتاب زیر ...
برانیسلاو مالینفسکی، محسن ثلاثی (مترجم)، ثریا بابایی (ویراستار) برانیسلاو مالینفسکی
ناشر: نشر ثالث - 14 تیر 1399
1600000 ریال 1440000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هانا آرنت، محسن ثلاثی (مترجم) هانا آرنت
ناشر: نشر ثالث - 26 فروردین 1401
جان فارن جان فارن
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1397
گوستاو لوبرن، کیومرث خواجویها (مترجم) گوستاو لوبرن
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 7 خرداد 1391
جوئل شارون، منوچهر صبوری (مترجم) جوئل شارون
ناشر: نشر نی - 19 اردیبهشت 1400
محمدمهدی لبیبی محمدمهدی لبیبی
ناشر: افکار - 30 دی 1387
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 2 مرداد 1398
ژان پل کولن، مارک اوژه، ناصر فکوهی (مترجم) ژان پل کولن
ناشر: نشر نی - 6 بهمن 1398
ویلهلم رایش، مریم نعمت طاووسی (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار) ویلهلم رایش
ناشر: نشر کتاب مس - 25 بهمن 1391