خریداران به همراه کتاب زیر ...
برانیسلاو مالینفسکی، محسن ثلاثی (مترجم)، ثریا بابایی (ویراستار) برانیسلاو مالینفسکی
ناشر: نشر ثالث - 14 تیر 1399
980000 ریال 480000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مجید ملک محمدی مجید ملک محمدی
ناشر: فردوس - 8 مرداد 1384
پیمان متین پیمان متین
ناشر: فرهامه - 19 فروردین 1394
آندره مورالی دانینو، حسن پویان (مترجم) آندره مورالی دانینو
ناشر: توس - 22 آذر 1384
ناشر: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا - 14 اسفند 1390
رابرت بروسکی، فرشید بارانی (مترجم) رابرت بروسکی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 2 آبان 1390
مایکل بوراوی، شارون هیز مایکل بوراوی
ناشر: نشر نی - تیر 1395
هربرت لیونل آدولفوس هارت، محمد راسخ (مترجم) هربرت لیونل آدولفوس هارت
ناشر: نشر نی - 12 مهر 1399
محمد فاضلی، محمود شارع پور محمد فاضلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 20 آذر 1386
پاسمور کوین پاسمور کوین
ناشر: ماهی - 13 اسفند 1398