خریداران به همراه کتاب زیر ...
جین اوستین، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) جین اوستین
ناشر: افق - 1402
3750000 ریال 3375000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
امیلی جین برونته، نوشین ابراهیمی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) امیلی جین برونته
ناشر: افق - خرداد 1400
اونوره دو بالزاک، محسن سلیمانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) اونوره دو بالزاک
ناشر: افق - اسفند 1399
ریچل لیپینکات، میکی داتری، توبیاس ایاکونیس، فاطمه صبحی (مترجم)، معین پایدار (ویراستار) ریچل لیپینکات
ناشر: میلکان - اسفند 1402
جان استاین بک، عبدالرحیم احمدی (مترجم)، شاهرخ مسکوب (مترجم) جان استاین بک
ناشر: امیرکبیر - 1402
نیکلاس اسپارکس، طاهره صدیقیان (مترجم) نیکلاس اسپارکس
ناشر: کتابسرای تندیس - آذر 1402
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: نگاه - فروردین 1403
استفنی میر استفنی میر
ناشر: سایه گستر - اسفند 1395
هرمان هسه، کیانوش هدایت (مترجم) هرمان هسه
ناشر: مجید - مرداد 1388
هاروکی موراکامی، مهدی غبرائی (مترجم) هاروکی موراکامی
ناشر: نیلوفر - اسفند 1402