خریداران به همراه کتاب زیر ...
هریت بیچر استو، محسن سلیمانی (مترجم) هریت بیچر استو
ناشر: افق - مرداد 1400
3850000 ریال 3465000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ویرجینیا وولف، صالح حسینی (مترجم) ویرجینیا وولف
ناشر: نیلوفر - دی 1402
ویلیام فاکنر، نجف دریابندری (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: نشر چشمه - خرداد 1401
آنتون پاولوویچ چخوف، سعید حمیدیان (مترجم)، کامران فانی (مترجم) آنتون پاولوویچ چخوف
ناشر: شرکت نشر قطره - مرداد 1402
مصطفی مستور مصطفی مستور
ناشر: نشر چشمه - اسفند 1401
فاضل نظری(شاعر) فاضل نظری(شاعر)
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - مهر 1402
ادوین کیس بیر، هرمان هسه، قاسم کبیری (مترجم)، زهرا یاسینیان (ویراستار) ادوین کیس بیر
ناشر: فردوس - فروردین 1401
آنتون پاولوویچ چخوف، ناهید کاشی چی (مترجم) آنتون پاولوویچ چخوف
ناشر: جوانه توس - مهر 1402
سیروس شمیسا سیروس شمیسا
ناشر: میترا - آذر 1401
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: نگاه - فروردین 1403