خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناظم حکمت، احمد پوری (مترجم) ناظم حکمت
ناشر: نگاه - بهمن 1400
1600000 ریال 1440000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نزار قبانی، احمد پوری (مترجم)، کاظم فرهادی (ویراستار) نزار قبانی
ناشر: نشر چشمه - شهریور 1402
نزار قبانی، موسی بیدج (مترجم) نزار قبانی
ناشر: نشر ثالث - اردیبهشت 1402
صباح الدین علی صباح الدین علی
ناشر: هیرمند - دی 1395
نزار قبانی، رضا عامری (مترجم)، احمد پوری (ویراستار) نزار قبانی
ناشر: نشر چشمه - آذر 1402
احمد پوری (مترجم)، نزار قبانی(شاعر) احمد پوری (مترجم)
ناشر: نگاه - آذر 1402
لوئی آراگون، جواد فرید (مترجم) لوئی آراگون
ناشر: نگاه - بهمن 1400
محمد شمس لنگرودی(شاعر) محمد شمس لنگرودی(شاعر)
ناشر: نگاه - بهمن 1400
مجتبی پورمحسن (مترجم)، مهرناز زاوه (مترجم)، نزار قبانی(شاعر) مجتبی پورمحسن (مترجم)
ناشر: مروارید - دی 1402
داود محمدی فرد، نوشین زندجو (طراح) داود محمدی فرد
ناشر: چاپار، لنجوان - دی 1392