خریداران به همراه کتاب زیر ...
یان کرایب، تد بنتون، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: آگه - آبان 1401
1120000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدحسن میرحسینی سیدحسن میرحسینی
ناشر: میزان - 1401
مایکل والزر، صالح نجفی (مترجم) مایکل والزر
ناشر: نشر ثالث - بهمن 1401
ژان بودریار، پیروز ایزدی (مترجم) ژان بودریار
ناشر: نشر ثالث - مهر 1402
کارل مارکس، پرویز بابایی (مترجم)، ماکسیمیلیان روبل(مقدمه)، تی.بی. باتومور(مقدمه) کارل مارکس
ناشر: نگاه - اسفند 1402
یان کرایب، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: موسسه نشرآگه - اسفند 1401
ناشر: فردوس - مهر 1395
استیون سیدمن، هادی جلیلی (مترجم) استیون سیدمن
ناشر: نشر نی - خرداد 1402
محمدعلی کاتوزیان، کامبیز عزیزی (مترجم)، محمدرضا نفیسی (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1402