خریداران به همراه کتاب زیر ...
یان کرایب، تد بنتون، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: آگه - آبان 1401
3450000 ریال 3105000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آرتور اوسالیوان، علی قادری (مترجم)، جعفر قادری (مترجم) آرتور اوسالیوان
ناشر: نور علم - بهمن 1393
ژوزف استیگلیتز، محمدرضا فرزین (مترجم) ژوزف استیگلیتز
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - اردیبهشت 1395
مایکل ج سندل مایکل ج سندل
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1398
ریچارد دی ولف، دیوید بارسامیان، میرمحمود نبوی (مترجم)، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم) ریچارد دی ولف
ناشر: اختران - بهمن 1400
ناشر: نشر نی - دی 1402
ارل رابینگن، مارتین واینبرگ، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم) ارل رابینگن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1401
ناشر: مانیاهنر - اسفند 1396
دیوید هاروی دیوید هاروی
ناشر: کلاغ - بهمن 1398