خریداران به همراه کتاب زیر ...
آلکس کالینیکوس، علی اکبر معصوم بیگی (مترجم) آلکس کالینیکوس
ناشر: آگه - دی 1401
2800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جیمز فالچر جیمز فالچر
ناشر: ماهی - اردیبهشت 1399
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402
ناشر: رشد - 1399
آنتونیو گرامشی، عباس میلانی (مترجم) آنتونیو گرامشی
ناشر: اختران - دی 1401
هنری استیوارت هیوز، عزت الله فولادوند (مترجم) هنری استیوارت هیوز
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - مهر 1402
مایکل والزر، صالح نجفی (مترجم) مایکل والزر
ناشر: نشر ثالث - بهمن 1401
جورج ریتزر، شهناز مسمی پرست (مترجم) جورج ریتزر
ناشر: نشر ثالث - بهمن 1401
نیکولو ماکیاولی، محمود محمود (مترجم)، فرید مرادی (ویراستار) نیکولو ماکیاولی
ناشر: نگاه - بهمن 1401
مانوئل کاستلز، مجتبی قلی پور (مترجم) مانوئل کاستلز
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1401