خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - اسفند 1395
1300000 ریال 1170000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حسن ذوالفقاری، محمود علایی طالقانی (ویراستار) حسن ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - تیر 1400
عبدالحسین وهابزاده (مترجم)، پیتر کان (ویراستار)، استیفن کلرت (ویراستار) عبدالحسین وهابزاده (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1397
جان کارترایت، بهزاد سروری (مترجم)، عبدالحسین وهاب زاده (ویراستار) جان کارترایت
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - دی 1394
کاوه فیض اللهی (مترجم) کاوه فیض اللهی (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - اردیبهشت 1389
اوبری منینگ، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) اوبری منینگ
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - اردیبهشت 1400
فتحی حبشی، مهدی بنی اسدی (مترجم)، شهرام دانش پژوه (مترجم)، علی محبی (مترجم) فتحی حبشی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - مرداد 1390
محمدرضا کاویانی، بهلول علیجانی محمدرضا کاویانی
ناشر: سمت - اسفند 1401
باربارا دی آنجلس، هادی ابراهیمی (مترجم)، زهرا جوادی زاده (ویراستار) باربارا دی آنجلس
ناشر: نسل نو اندیش - 1402
باربارا دی انجلیس، هادی ابراهیمی (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: نسل نو اندیش - 1401