خریداران به همراه کتاب زیر ...
کارول هریسون، دیوید کراسنو، حسین دانشفر (مترجم) کارول هریسون
ناشر: فاطمی - خرداد 1391
450000 ریال 405000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جکی بال، مونیک پترسون، آنا پروکوس، حسین دانشفر (مترجم) جکی بال
ناشر: فاطمی - خرداد 1391
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - آبان 1402
آماندا بیشاپ آماندا بیشاپ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1394
سالی مورگان، محمدرضا داهی (مترجم) سالی مورگان
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1392
دانیل لاکستون، جیم دبلیو.دبلیو اسمیت دانیل لاکستون
ناشر: فاطمی، کتاب طوطی - مهر 1399
علی سیدی، فرشاد صیرفی زاده (ویراستار)، محبوبه صادقی (ویراستار) علی سیدی
ناشر: فاطمی - آبان 1401
فرانک بلات، سیدمحمد خرمی (مترجم)، بهمن سلطانی (ویراستار)، بهرام معلمی (ویراستار) فرانک بلات
ناشر: فاطمی - بهمن 1400
فرانک بلات، مهران اخباریفر (مترجم)، بهرام معلمی (ویراستار)، بهمن سلطانی (ویراستار) فرانک بلات
ناشر: فاطمی - دی 1400
ناشر: معین - مرداد 1399