خریداران به همراه کتاب زیر ...
پیترفردیناند دراکر، عبدالرضا رضایی نژاد (مترجم) پیترفردیناند دراکر
ناشر: رسا - بهمن 1387
750000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سرجیو زیمن، سینا قربانلو (مترجم)، وازگن سرکیسیان (ویراستار) سرجیو زیمن
ناشر: مبلغان - اردیبهشت 1387
محمدسعید تسلیمی، معصومه آروانه (ویراستار) محمدسعید تسلیمی
ناشر: سمت - بهمن 1401
ویلیام کوهن، فیلیپ کاتلر(مقدمه) ویلیام کوهن
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1397
پیترفردیناند دروکر، محمود طلوع (مترجم)، ابوالقاسم معینی (ویراستار) پیترفردیناند دروکر
ناشر: رسا - بهمن 1393
فرانک جی بینگهام، راجر گومز فرانک جی بینگهام
ناشر: مبلغان - مرداد 1398
پیترفردیناند دروکر، مهدی قراچه داغی (مترجم) پیترفردیناند دروکر
ناشر: نسل نو اندیش - اسفند 1397
رام چاران، پیترفردیناند دروکر، محمدابراهیم محجوب (مترجم) رام چاران
ناشر: نشر نی - اسفند 1400
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
آیزایا برلین، عزت الله فولادوند (مترجم) آیزایا برلین
ناشر: ماهی - آبان 1402