خریداران به همراه کتاب زیر ...
مری داروتی شریدان، ویدا علیخانی (مترجم) مری داروتی شریدان
ناشر: شهرآب، آینده سازان - فروردین 1391
1200000 ریال 1080000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آن باکو، کریستیان رومن، محسن عابدی (مترجم) آن باکو
ناشر: ذکر - خرداد 1402
ناشر: مهاجر - مرداد 1397
محسن صادقی (مترجم) محسن صادقی (مترجم)
ناشر: فرهنگ تارا - دی 1389
کاترین مرشی، طاهره طالع ماسوله (مترجم) کاترین مرشی
ناشر: با فرزندان - خرداد 1398
جان گاتمن، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، داوود عرب قهستانی (ویراستار)، دانیل کلمن (مقدمه) جان گاتمن
ناشر: رشد - 1399
بئاتریس میلتر، طاهره طالع ماسوله (مترجم) بئاتریس میلتر
ناشر: با فرزندان - اسفند 1402
سیدمقداد نبوی رضوی سیدمقداد نبوی رضوی
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1397
مری شرایدن، سمیه قوامی (مترجم) مری شرایدن
ناشر: آییژ - تیر 1391
رضا شاطریان رضا شاطریان
ناشر: آییژ - دی 1391