خریداران به همراه کتاب زیر ...
پل کلمان ژاگو، سیدحسین بنی احمد (مترجم) پل کلمان ژاگو
ناشر: ققنوس - تیر 1402
700000 ریال 630000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پل کلمان ژاگو، نیلوفر خوانساری (مترجم) پل کلمان ژاگو
ناشر: ققنوس - تیر 1402
پل کلمان ژاگو، ایرج مهربان (مترجم) پل کلمان ژاگو
ناشر: ققنوس - تیر 1402
روزالی ماگیو، غلامحسین خانقائی (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار)، زهرا صفاری (ویراستار) روزالی ماگیو
ناشر: نسل نو اندیش - مرداد 1402
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
باربارا دی آنجلس، هادی ابراهیمی (مترجم)، زهرا جوادی زاده (ویراستار) باربارا دی آنجلس
ناشر: نسل نو اندیش - 1402
ناشر: ققنوس - تیر 1402
ویلیام هری مک ریون، حسین گازر (مترجم)، راضیه گرافیانی (ویراستار) ویلیام هری مک ریون
ناشر: کتاب کوله پشتی - دی 1402
کرامت الله موللی کرامت الله موللی
ناشر: نشر نی - بهمن 1396