خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمد گذرآبادی، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) محمد گذرآبادی
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی - تیر 1393
195000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استفان شارف، محمد شهبا (مترجم)، فریدون خامنه پور (مترجم) استفان شارف
ناشر: هرمس - 1393
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - خرداد 1392
ناشر: گام نو - فروردین 1398
ویلیام روتمن، محمد گذرآبادی (مترجم) ویلیام روتمن
ناشر: هرمس - بهمن 1390
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - تیر 1399
بهرام بیضایی(فیلمنامه نویس) بهرام بیضایی(فیلمنامه نویس)
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - مهر 1399
جوآنا روته، مهدی ارجمند (مترجم) جوآنا روته
ناشر: نقش و نگار - اسفند 1401
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - اردیبهشت 1388
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - اسفند 1389