خریداران به همراه کتاب زیر ...
مارگاریت آر. میلس، مارگارت روت مایلز، حسن بلخاری (مترجم) مارگاریت آر. میلس
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی - اردیبهشت 1386
28000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استفان شارف، محمد شهبا (مترجم)، فریدون خامنه پور (مترجم) استفان شارف
ناشر: هرمس - 1393
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - خرداد 1392
ویلیام روتمن، محمد گذرآبادی (مترجم) ویلیام روتمن
ناشر: هرمس - بهمن 1390
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - تیر 1399
بهرام بیضایی(فیلمنامه نویس) بهرام بیضایی(فیلمنامه نویس)
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - مهر 1399
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - اردیبهشت 1388
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - اسفند 1389
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - خرداد 1390
جیمز تامس، علی ظفرقهرمانی نژاد (مترجم) جیمز تامس
ناشر: سمت - دی 1402