خریداران به همراه کتاب زیر ...
کنت بلانچارد، آلن راندولف، پیتر گریزر، زهره رشوند (مترجم) کنت بلانچارد
ناشر: سایه گستر، مهرگان دانش - بهمن 1387
100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کنت بلانچارد، مارک مکنیک، مامک بهادرزاده (مترجم) کنت بلانچارد
ناشر: پیک آوین - اردیبهشت 1397
کنت بلانچارد، فیل هاجز، سیدمجتبی مرتضوی (مترجم) کنت بلانچارد
ناشر: سایه گستر، مهرگان دانش - آذر 1386
کنت بلانچارد، نورمن وینسنت پیل، بهزاد رمضانی (مترجم) کنت بلانچارد
ناشر: گندمان - بهمن 1389
کنت اچ. بلانچارد، آلن راندولف، پیتر گرزیر، اسمیرا سلیمی (مترجم) کنت اچ. بلانچارد
ناشر: ابوعطا - شهریور 1402
رابرت تی. کیوساکی، دیو کتنر رابرت تی. کیوساکی
ناشر: آوین - دی 1395
محسن پورسینا، ایرج سلطانی محسن پورسینا
ناشر: ارکان - مرداد 1393
کن بلانچارد، جان بریت، جود هاکسترا، پت زیگارمی، شیدا فروغی (مترجم)، قوام الدین خرمشاهی (ویراستار) کن بلانچارد
ناشر: سایه گستر - خرداد 1393
برایان تریسی، مارک تامپسون، عباس زارعی (مترجم)، قوام الدین خرمشاهی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: سایه گستر - اسفند 1392
شهناز متظهری (مترجم)، نسیم روشنایی (ویراستار)، زهرا صفاری (ویراستار) شهناز متظهری (مترجم)
ناشر: نسل نو اندیش - اردیبهشت 1387