خریداران به همراه کتاب زیر ...
توماس وینتر، آندرئاس فریچ، احسان سپهریان (مترجم) توماس وینتر
ناشر: چالش - مهر 1402
2950000 ریال 2655000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - بهمن 1400
جسیکا شوارتزر، احسان سپهریان (مترجم) جسیکا شوارتزر
ناشر: چالش - تیر 1400
مارک ج. داگلاس، احسان سپهریان (مترجم) مارک ج. داگلاس
ناشر: چالش - 1402
ناشر: چالش - 1401
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1402
نیما آزادی نیما آزادی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1402
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1394
برت ان. استینبارگر، دینا دریانی (مترجم)، وحید مطلبی زاده (مترجم) برت ان. استینبارگر
ناشر: چالش - 1402