خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدرضا حسندخت، سیروس مسیحا (ویراستار) محمدرضا حسندخت
ناشر: سلسله - آبان 1391
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جانت والاس، احمد غلامی (مترجم) جانت والاس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1394
سیدسعید اسلامیان، مهدی شریفانی سیدسعید اسلامیان
ناشر: آییژ - شهریور 1398
کالو، سیروس مسیحا (مترجم)، محمد مقدم (مترجم)، علیرضا مطلبی آذر (مترجم)، حمدالله کاظمی (ویراستار)، محمدباقر بهادری (ویراستار) کالو
ناشر: دانشگاه تبریز - بهمن 1390
علی محمد اقتداری علی محمد اقتداری
ناشر: مولوی - آبان 1392
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1401
جعفر نباتی، علی معصومی، علی کمندی، معصومه صالحی، اعظم برزویی، محمد کافی جعفر نباتی
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - اسفند 1400
ال.ای. پاورز، آر. مک شورلی، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، علیرضا کوچکی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، مجید جامی الاحمدی (مترجم) ال.ای. پاورز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دی 1388
دیوید جکسون، نورمن لونی، مایکل مورلی، بانکر تایل، گراهام تایل، محمد سیاری (مترجم) دیوید جکسون
ناشر: دانشگاه ایلام - اسفند 1390
ناشر: دانشگاه تهران - مرداد 1393