خریداران به همراه کتاب زیر ...
دارن هاردی، عزت الملوک شهیدی (مترجم)، سعید گل محمدی (مترجم)، طاهره السادات میرصفی (ویراستار) دارن هاردی
ناشر: نسل نو اندیش - بهمن 1402
3399000 ریال 3059100 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناپلئون هیل، مهدی قراچه داغی (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: شباهنگ - بهمن 1402
دارن هاردی، محمدعلی مسرور (مترجم)، اکبر عباسی (مترجم)، معصومه امیرخانی (ویراستار) دارن هاردی
ناشر: نسل نو اندیش - خرداد 1402
دارن هاردی، اکبر عباسی (مترجم)، شاهین بیات (مترجم)، معصومه امیرخانی (ویراستار) دارن هاردی
ناشر: نسل نو اندیش - فروردین 1403
ناشر: نوآور - 1402
ناپلئون هیل، مهدی قراچه داغی (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: لیوسا - مرداد 1402
جان سی. ماکسول، مهدی قراچه داغی (مترجم) جان سی. ماکسول
ناشر: تهران - اسفند 1402
سوزان کریتون سوزان کریتون
ناشر: هیرمند - آذر 1399
ناشر: هستان - خرداد 1399
الکساندر الدر، مانی مرادی (مترجم)، میثم پیری (مترجم) الکساندر الدر
ناشر: چالش - مهر 1399