خریداران به همراه کتاب زیر ...
آدریان هالیدی، مهری بهار (مترجم) آدریان هالیدی
ناشر: علم - آبان 1394
2450000 ریال 2205000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: اشراقی، صفار - مهر 1402
انسلم ال. استراوس، جولیت کربین، ابراهیم افشار (مترجم) انسلم ال. استراوس
ناشر: نشر نی - آبان 1401
جان دبلیو. کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم)، مریم دانای طوسی (مترجم) جان دبلیو. کرسول
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - آذر 1397
علی دلاور، شیرین کوشکی علی دلاور
ناشر: ویرایش - فروردین 1401
حسین خنیفر، ناهید مسلمی حسین خنیفر
ناشر: نگاه دانش - 1402
غلامرضا محمدی مهر غلامرضا محمدی مهر
ناشر: دانش نگار - مرداد 1398
بیل گیلهام، محمود عبدالله زاده (مترجم) بیل گیلهام
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - فروردین 1389
جان دبلیو. کرسول، حمیدرضا یزدانی (مترجم) جان دبلیو. کرسول
ناشر: نگاه دانش - آذر 1397
ناشر: فوژان - شهریور 1396