خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1398
2000000 ریال 1800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جیمزوب یانگ، علیرضا قائدیان (مترجم) جیمزوب یانگ
ناشر: سیته - تیر 1395
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1401
نادر مهرگان نادر مهرگان
ناشر: نور علم - اردیبهشت 1400
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 1401
رضا صبری، کامیار فراهانی فرد رضا صبری
ناشر: چالش - دی 1398
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - آبان 1398
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر 1399
مری فاستر، راس ناتون، بهرام صنعتی طراح (مترجم)، فرامرز پوررستمی (ویراستار) مری فاستر
ناشر: مبلغان - اردیبهشت 1384
توویلا دیل، بهزاد رمضانی (مترجم) توویلا دیل
ناشر: دایره - اردیبهشت 1386