خریداران به همراه کتاب زیر ...
نوآم چامسکی، جعفر فلاحی (مترجم) نوآم چامسکی
ناشر: نشر مرکز - 1393
58000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ریچارد ولف، دیوید بارسامیان، خلیل شهابی (مترجم)، میر محمود نبوی (مترجم) ریچارد ولف
ناشر: اختران - 7 مهر 1400
محمدنجیب بوطالب، عبدالله ناصری طاهری (مترجم)، عزیزه رحیم زاده (مترجم)، فاطمه حیدری (ویراستار)، زهرا حیدری (ویراستار) محمدنجیب بوطالب
ناشر: کتاب توت - 23 مرداد 1390
هانری لوفور، آیدین ترکمه (مترجم) هانری لوفور
ناشر: تیسا - بهمن 1395
ژان ژاک روسو، مرتضی کلانتریان (مترجم) ژان ژاک روسو
ناشر: آگاه - 1393
آندرو نایت، علی علی پناهی (مترجم) آندرو نایت
ناشر: بهار سبز - 13 اسفند 1400
الن کولن الن کولن
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - اردیبهشت 1396
آمارتیا سن آمارتیا سن
ناشر: شیرازه کتاب ما - 22 آبان 1398