خریداران به همراه کتاب زیر ...
نوآم چامسکی، جعفر فلاحی (مترجم) نوآم چامسکی
ناشر: نشر مرکز - 1393
58000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ریچارد دی ولف، دیوید بارسامیان، میرمحمود نبوی (مترجم)، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم) ریچارد دی ولف
ناشر: اختران - بهمن 1400
جان پیلجر، محمود نبوی (مترجم)، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم) جان پیلجر
ناشر: اختران - آذر 1400
جان پرکینز، محمود نبوی (مترجم)، خلیل شهابی (مترجم) جان پرکینز
ناشر: اختران - آبان 1402
پیتر.دی شف، حمیدرضا ارباب (مترجم) پیتر.دی شف
ناشر: نشر نی - مرداد 1402
ناشر: پل - شهریور 1399
کریس بیسلی، محمدرضا زمردی (مترجم) کریس بیسلی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - تیر 1399
کوروش کاویانی کوروش کاویانی
ناشر: میزان - اردیبهشت 1401
رونالد رابرتسون رونالد رابرتسون
ناشر: نشر ثالث - اسفند 1393
فرامرز رفیع پور فرامرز رفیع پور
ناشر: شرکت سهامی انتشار - شهریور 1402