خریداران به همراه کتاب زیر ...
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - آبان 1401
2590000 ریال 2072000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مهرزاد حمیدی، مریم فکوریان (ویراستار) مهرزاد حمیدی
ناشر: بامداد کتاب - آبان 1402
عباسعلی گائینی، آیدا بهرامیان عباسعلی گائینی
ناشر: بامداد کتاب - آبان 1402
حیدر صادقی، جمال یزدانی (ویراستار) حیدر صادقی
ناشر: سمت - تیر 1402
یحیی سخنگویی، زهره افشارمند یحیی سخنگویی
ناشر: حتمی - اسفند 1400
بویدستون، جولیان ام اسمیت، کارولین شرودر، میثم همدمی (مترجم) بویدستون
ناشر: دانژه - فروردین 1401
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 1397
استیون جی. کتائیان، رابرت رابرگز، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) استیون جی. کتائیان
ناشر: سمت - مرداد 1402
عباسعلی گائینی، حمید رجبی عباسعلی گائینی
ناشر: سمت - اسفند 1401