خریداران به همراه کتاب زیر ...
بئاتریس گورنیه، آگنس روسو، ویدا علیخانی (مترجم)، سوسن نیک منش (مترجم) بئاتریس گورنیه
ناشر: آینده سازان - آبان 1387
790000 ریال 671500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رالف مرکل، رویا پورمناف (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) رالف مرکل
ناشر: نسل نو اندیش - دی 1387
جان سی. ماکسول، مهدی قراچه داغی (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار) جان سی. ماکسول
ناشر: پیکان - دی 1401
جان ماکس ول، ارمغان جزایری (مترجم) جان ماکس ول
ناشر: پیکان - اردیبهشت 1401
پاتریشیا پتن، جواد شافعی مقدم (مترجم) پاتریشیا پتن
ناشر: پل - دی 1399
جورج سمیوئل کلاسون، مهدی مجردزاده کرمانی (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: راه بین - آذر 1401
ریچارد بندلر، نرگس حیدری منجیلی (مترجم) ریچارد بندلر
ناشر: استاندارد - خرداد 1399
آن دمارایس، والری وایت، مهدی قراچه داغی (مترجم) آن دمارایس
ناشر: نقش و نگار - خرداد 1392
پیمان آزاد پیمان آزاد
ناشر: شرکت نشر البرز - اسفند 1402
سیدمهدی صمیمی اردستانی سیدمهدی صمیمی اردستانی
ناشر: شرکت نشر قطره - خرداد 1401