خریداران به همراه کتاب زیر ...
آنتونی گیدنز، فیلیپ ساتن، هوشنگ نایبی (مترجم) آنتونی گیدنز
ناشر: نشر نی - تیر 1399
9600000 ریال 8640000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
یورگن هابرماس، جمال محمدی (مترجم) یورگن هابرماس
ناشر: افکار - بهمن 1400
بروس کوهن، محسن ثلاثی (مترجم) بروس کوهن
ناشر: توتیا - آبان 1401
ناشر: نقش و نگار - تیر 1399
فرامرز رفیع پور فرامرز رفیع پور
ناشر: شرکت سهامی انتشار - شهریور 1402
لوئیس آلفرد کوزر، محسن ثلاثی (مترجم) لوئیس آلفرد کوزر
ناشر: علمی - خرداد 1402
فیلیپ دانیل اسمیت، الگزندر رایلی، محسن ثلاثی (مترجم) فیلیپ دانیل اسمیت
ناشر: علمی - اردیبهشت 1401
رضا داوری رضا داوری
ناشر: سخن - شهریور 1393
رضا داوری اردکانی رضا داوری اردکانی
ناشر: سخن - اسفند 1390
تیم دیلینی، بهرنگ صدیقی (مترجم) تیم دیلینی
ناشر: نشر نی - 1399