خریداران به همراه کتاب زیر ...
شارون هیز، مایکل بوراوی، جودیت استیسی، پاتریشیا هیل کالینز، ویلیام جولیوس ویلسون، لین اسمیت لوین، آرتور استینچ کوم، داگلاس مسی، فرانسیس فاکس پیون، ایمنیوئل موریس والرستاین، اورلاندو پترسون، اندرو ابت، اولین ناکانوگلن، باربارا اهرنرایش، آلن تورن، بهرنگ صدیقی (مترجم)، سارا کلهر (ویراستار) شارون هیز
ناشر: نشر نی - تیر 1395
350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ژان بودریار، پیروز ایزدی (مترجم) ژان بودریار
ناشر: نشر ثالث - مهر 1402
برانیسلاف مالینوفسکی، محسن ثلاثی (مترجم)، ثریا بابایی (ویراستار) برانیسلاف مالینوفسکی
ناشر: نشر ثالث - خرداد 1402
جیمزسی اسکات، افشین خاکباز (مترجم) جیمزسی اسکات
ناشر: نشر مرکز - فروردین 1401
نیکولاس آبرکرامبی، هادی جلیلی (مترجم) نیکولاس آبرکرامبی
ناشر: نشر نی - آبان 1400
ناشر: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا - اسفند 1390
ناشر: طرح نو - بهمن 1396
امیل دورکم، جمال الدین موسوی (مترجم)، افشین جهاندیده (ویراستار) امیل دورکم
ناشر: نشر نی - مرداد 1402
ناشر: پاپلی، کتاب امید - مهر 1398
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401