خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان کاتینگهام، سیدمصطفی شهرآیینی (مترجم) جان کاتینگهام
ناشر: نشر نی - شهریور 1400
3200000 ریال 2880000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1383
پل تیدمن، هاوارد کهین، رضا اکبری (مترجم) پل تیدمن
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مهر 1399
برایان مگی، عزت الله فولادوند (مترجم) برایان مگی
ناشر: خوارزمی - مرداد 1398
فردریک چارلز کاپلستون، ابراهیم دادجو (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1401
فردریک چارلز کاپلستون، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1402
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1401
جین گریوز، تراویس برادبری، مهدی گنجی (مترجم) جین گریوز
ناشر: ساوالان - 1398
اعظم پویا (مترجم) اعظم پویا (مترجم)
ناشر: صراط - دی 1399
لطف الله نبوی لطف الله نبوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402