خریداران به همراه کتاب زیر ...
مارتین گریفیتس، علیرضا طیب (مترجم) مارتین گریفیتس
ناشر: نشر نی - مرداد 1399
3500000 ریال 3150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نشر نی - آبان 1396
بو زاندلین، هانس میشائیل تراوتواین، ریشارد ووندراک، حمیدرضا ارباب (مترجم) بو زاندلین
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
زبیگنیف برژینسکی، سعید حاجی ناصری (مترجم)، فرید الدین حسینی مرام (مترجم) زبیگنیف برژینسکی
ناشر: میزان - 1392
حمیرا مشیرزاده حمیرا مشیرزاده
ناشر: سمت - 1401
گرگوری منکیو، حمیدرضا ارباب (مترجم) گرگوری منکیو
ناشر: نشر نی - مهر 1402
مسعود نیلی مسعود نیلی
ناشر: نشر نی - 1402
ج.اس مکللند، جهانگیر معینی علمداری (مترجم) ج.اس مکللند
ناشر: نشر نی - تیر 1402
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نشر نی - تیر 1400
استیون سی روچ، مارتین گریفیتس، ام.اسکات سالومون، علیرضا طیب (مترجم) استیون سی روچ
ناشر: نشر نی - دی 1402