خریداران به همراه کتاب زیر ...
استفان سوان پل، مهسار مشتاق (مترجم)، کامران صادقی (ویراستار) استفان سوان پل
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397
840000 ریال 756000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فیلیپ هولمن فیلیپ هولمن
ناشر: آدینه - فروردین 1395
کنت اچ. بلانچارد، آلن راندولف، پیتر گرزیر، اسمیرا سلیمی (مترجم) کنت اچ. بلانچارد
ناشر: ابوعطا - شهریور 1402
جان ماکس ول، مهدی قراچه داغی (مترجم) جان ماکس ول
ناشر: پیکان - مهر 1400
جان سی. ماکسول، شاهین برادران (مترجم)، عوض لطیفی (ویراستار) جان سی. ماکسول
ناشر: ابوعطا - آذر 1402
سندرا فلتون، مارشا سیمز سندرا فلتون
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: روان شناسی و هنر - مرداد 1397
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: روان شناسی و هنر - آذر 1392
فیوناالسا دنت، شرکت توسعه پایدار نوین (مترجم) فیوناالسا دنت
ناشر: آدینه - شهریور 1395
مارک اندرو مورفی، مهسار مشتاق (مترجم) مارک اندرو مورفی
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397