خریداران به همراه کتاب زیر ...
جوزف اف هیر، رسول غلامزاده (مترجم) جوزف اف هیر
ناشر: نگاه دانش - 5 تیر 1398
500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جی.دیوید گارسون، ابراهیم فربد (مترجم) جی.دیوید گارسون
ناشر: مهرگان قلم - 1397
پل کلاین، سیدجلال صدرالسادات (مترجم)، اصغر مینایی (مترجم) پل کلاین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
سیدبابک علوی، بابک حیاتی سیدبابک علوی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 8 اسفند 1392
حیدرعلی هومن حیدرعلی هومن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 خرداد 1398