خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 14 تیر 1401
2500000 ریال 2375000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جرج اندرو فرگوسن، یوشیو تاکانه، علی دلاور (مترجم)، سیامک نقشبندی (مترجم) جرج اندرو فرگوسن
ناشر: ارسباران - 9 مهر 1401
پل تاگارد، رامین گلشائی (مترجم) پل تاگارد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1399
آلان لانگستاف آلان لانگستاف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 22 مرداد 1398