خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دانشگاه پیام نور - مرداد 1398
240000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پیتر بامبرگر، لن مشولم، علی اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) پیتر بامبرگر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
عادل آذر، سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد عادل آذر
ناشر: اشراقی، صفار - 1402
حسین الهی قمشه ای، عبدالله یوسف علی (مترجم)، عثمان طه(خطاط) حسین الهی قمشه ای
ناشر: سخن - اردیبهشت 1402
مجید نوریان مجید نوریان
ناشر: مبلغان - شهریور 1394
غلامعلی طبرسا غلامعلی طبرسا
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - آذر 1397
فیوناالسا دنت، شرکت توسعه پایدار نوین (مترجم) فیوناالسا دنت
ناشر: آدینه - شهریور 1395
میکل دی. ماجین، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) میکل دی. ماجین
ناشر: آدینه - خرداد 1388
جان اچ زنگر، جوزف فولکمن، فرشید قهرمانی (مترجم)، سیدمهرداد هاشمی (مترجم)، ناصر احمدزاده (ویراستار) جان اچ زنگر
ناشر: مثلث، کتاب فرس - خرداد 1388