خریداران به همراه کتاب زیر ...
سمانه سیف اللهی آغمیونی، امید بزرگ حداد، فاطمه جهانگیری (ویراستار) سمانه سیف اللهی آغمیونی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1402
2100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جری استدینگر، دنیل پی. لاکس، الکووان بک، یوزف پ.م. دایکمان، مونیک ت. ویلار، پریساسادات آشفته (مترجم)، سمانه سیف اللهی آغمیونی (مترجم)، امید بزرگ حداد (مترجم) جری استدینگر
ناشر: دانشگاه تهران - اردیبهشت 1393
ناشر: نوپردازان - تیر 1393
دانیل لاکس، داگلاس هیث، جری استدینگر، سیدمحمدمهدی شهیدی پور (مترجم)، محمدباقر شریفی (مترجم) دانیل لاکس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1392
سیدجمشید موسوی سیدجمشید موسوی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - اردیبهشت 1394
م. تانگاراجان، صفر معروفی (مترجم)، حسین طبری (مترجم) م. تانگاراجان
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - بهمن 1392
ناشر: سیمای دانش، آذر - دی 1393
عباس علی محمدی عباس علی محمدی
ناشر: سمت - اسفند 1402
امین کوره پزان دزفولی امین کوره پزان دزفولی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - مهر 1387
جونوتهولاناراسیمها ردی، سعیدرضا صباغ یزدی (مترجم) جونوتهولاناراسیمها ردی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دی 1393