خریداران به همراه کتاب زیر ...
چزاره براندی، پیروز حناچی (مترجم) چزاره براندی
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1392
60000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آیدین جوانی دیزجی، محمود گلابچی آیدین جوانی دیزجی
ناشر: دانشگاه تهران - دی 1401
واتسلاف اوستروفسکی، لادن اعتضادی (مترجم) واتسلاف اوستروفسکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1395
محمدحسن محب علی، آتوسا امیرکبیریان، اصغرمحمد مرادی محمدحسن محب علی
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - دی 1397
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1396
احمد حاجی شریفی احمد حاجی شریفی
ناشر: حافظ نوین - اردیبهشت 1391
ناشر: حافظ نوین - مرداد 1394
ناشر: حافظ نوین - اردیبهشت 1396
ناشر: گوتنبرگ - خرداد 1389
حسین پهلوانیان (زیرنظر)، محمدتقی امانپور (زیرنظر)، سید مهدی میرحسینی زواره (زیرنظر) حسین پهلوانیان (زیرنظر)
ناشر: نیکو روش - فروردین 1392