خریداران به همراه کتاب زیر ...
دیویدکئون چنگ، محمد قوامی (مترجم)، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) دیویدکئون چنگ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1401
3500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ارنست کوه، چارلز دسور، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) ارنست کوه
ناشر: دانشگاه تهران - 1402
عبدالله قاسمی عبدالله قاسمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1397
عبدالله شیدفر، عادل دانش (ویراستار)، فرهاد بهمنی (ویراستار) عبدالله شیدفر
ناشر: دالفک - 1399
ریچارد وایدنر، رابرت سلز، علی اکبر بابایی (مترجم)، مهدی صفا (مترجم) ریچارد وایدنر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1401
منیرحسن نایفه، مورتون کرمن براسل، محمدرضا جلیلیان نصرتی (مترجم)، محمد عابدینی (مترجم)، ناصر مقبلی (ویراستار) منیرحسن نایفه
ناشر: صفار - مهر 1391
محمد احدی محمد احدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1398
رضا حق مرام رضا حق مرام
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات - فروردین 1388
رونالد شیفر، آلن اپنهایم، محمود دیانی (مترجم) رونالد شیفر
ناشر: نص - آبان 1402
رونالد شیفر، آلن اپنهایم، محمود دیانی (مترجم) رونالد شیفر
ناشر: نص - اسفند 1401