خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمد محمدالوکیل، کاظم سرابچی (مترجم) محمد محمدالوکیل
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1395
250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیداحمد نوربخش سیداحمد نوربخش
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - 1402
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402
فرهنگ هنرور فرهنگ هنرور
ناشر: نوپردازان - دی 1388
بهزاد خورشیدی بهزاد خورشیدی
ناشر: نوپردازان - دی 1387
عبدالله قنبری، جعفر کاشفیان (ویراستار) عبدالله قنبری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اردیبهشت 1384
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران، احمد درفشدار(به اهتمام)، رامین حقیقی خوشخو(به اهتمام) شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
ناشر: شیوه - مرداد 1389
محمود شاکری، اکبر علی بیگلو محمود شاکری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1394
ناشر: صفار - شهریور 1392
سوهس پتنکار، محمد مقیمان (مترجم)، اسماعیل خوشروان (ویراستار) سوهس پتنکار
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1400