خریداران به همراه کتاب زیر ...
ساونی، محمود دیانی (مترجم)، مجید ملکان (مترجم)، محمدحسین سالمی (ویراستار) ساونی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1394
2000000 ریال 1800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سام شانموگام، محمدرضا عارف (مترجم) سام شانموگام
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - مهر 1395
آلن ویلسکی، آلن اوپنهایم آلن ویلسکی
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 1400
Richard.C. Dorf, Ralph Judson Smith Richard.C. Dorf
ناشر: نوپردازان - آبان 1388
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - آذر 1386
آلن ویلسکی، حمید نواب، آلن اپنهایم، قدرت سپیدنام (مترجم) آلن ویلسکی
ناشر: علوم رایانه - مرداد 1400
محمد رشید، سیدابراهیم افجه ای (مترجم)، مجید مهاجر (مترجم) محمد رشید
ناشر: نوپردازان - 1397
سیریل لندر، مسعود هوشمند (مترجم)، نرجس رهنما (مترجم)، سیدمحمدرضا موسوی تقی آبادی (مترجم)، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم) سیریل لندر
ناشر: انتشارات خراسان - فروردین 1401
قدرت الله سپیدنام (مترجم) قدرت الله سپیدنام (مترجم)
ناشر: انتشارات خراسان - 1393
محمود دیانی محمود دیانی
ناشر: نص - اردیبهشت 1390