خریداران به همراه کتاب زیر ...
ورنر هایزنبرگ ورنر هایزنبرگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 28 اسفند 1397
480000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استیون هاوکینگ استیون هاوکینگ
ناشر: انتشار - 23 بهمن 1398
آلبرت اینشتین، ناصر موفقیان (مترجم) آلبرت اینشتین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 9 دی 1393
استیون ویلیام هاوکینگ، محمدرضا محجوب (مترجم) استیون ویلیام هاوکینگ
ناشر: شرکت سهامی انتشار، حریر - 20 مهر 1398
ولفگانگ ریندلر، رضا منصوری (مترجم)، حسین معصومی همدانی (مترجم) ولفگانگ ریندلر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 12 بهمن 1390
رابرت رسنیک، جعفر گودرزی (مترجم) رابرت رسنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1395
ویلیام بیکسبی، بهرام معلمی (مترجم) ویلیام بیکسبی
ناشر: علمی و فرهنگی - 28 شهریور 1390
میکیو کاکو، جنیفرترینر تامسون میکیو کاکو
ناشر: فاطمی - دی 1394