خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - آبان 1402
640000 ریال 576000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
ناشر: آدینه - مرداد 1402
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
رولف دوبلی، علی شهروزستوده (مترجم)، بهزاد توکلی نیشابوری (مترجم)، عادل فردوسی پور (مترجم) رولف دوبلی
ناشر: نشر چشمه - 1402
دارن هاردی، محمد میرزایی (مترجم) دارن هاردی
ناشر: نگاه نوین - تیر 1398
جورج اورول، شهرزاد لولاچی (مترجم)، احمد پورامینی (ویراستار) جورج اورول
ناشر: افق - تیر 1400
هارو اکر، مرتضی ذوالانوار (مترجم)، امیر طاهری (ویراستار) هارو اکر
ناشر: نسل نو اندیش - 1402
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402