خریداران به همراه کتاب زیر ...
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 25 فروردین 1402
ناشر: آدینه - 1 تیر 1401
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 14 مهر 1402
ناشر: آدینه - 17 شهریور 1400
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401