خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نسل نو اندیش - بهمن 1399
2499000 ریال 2249100 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آنتونی رابینز، فریبا جعفری نمینی (مترجم)، آرزو طاهباز (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) آنتونی رابینز
ناشر: نسل نو اندیش - اسفند 1401
یانا ارهارد، پدرام پورنگ (مترجم) یانا ارهارد
ناشر: نسل نو اندیش - خرداد 1400
باربارا دی انجلیس، هادی ابراهیمی (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) باربارا دی انجلیس
ناشر: نسل نو اندیش - بهمن 1401
رابین شارما، فرهنگ جعفری فشارکی (مترجم)، راضیه السادات فروزان (ویراستار) رابین شارما
ناشر: نسل نو اندیش - خرداد 1402
چارلز دوهیگ، الهام شریف (مترجم)، پریوش طلایی (ویراستار) چارلز دوهیگ
ناشر: نسل نو اندیش - اردیبهشت 1402
لیلیان گلاس، پویا ودایع (مترجم)، پریوش طلایی (ویراستار) لیلیان گلاس
ناشر: نسل نو اندیش - آبان 1402
حمزه مظفری مظاهر حمزه مظفری مظاهر
ناشر: نسل نو اندیش - آبان 1397
فرشاد نجفی پور فرشاد نجفی پور
ناشر: نسل نو اندیش - اسفند 1396
لوئیزال. هیز، شهره عبدالهی (قراچه داغی) (مترجم)، پریوش طلایی (ویراستار)، مهسا درویش (ویراستار) لوئیزال. هیز
ناشر: نسل نو اندیش - اردیبهشت 1402