خریداران به همراه کتاب زیر ...
احد فرامرزقراملکی، زینب برخورداری، فائزه موحدی احد فرامرزقراملکی
ناشر: موسسه آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی ایران - آذر 1402
1750000 ریال 1575000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عباس بازرگان هرندی، الهه حجازی، زهره سرمد عباس بازرگان هرندی
ناشر: آگه - مهر 1402
ناشر: ارسباران - 1399
عباس بازرگان هرندی عباس بازرگان هرندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1401
علی علاقه بند علی علاقه بند
ناشر: روان - مهر 1402
گری دسلر، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) گری دسلر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
حسن ملکی، مجید صاریان (ویراستار) حسن ملکی
ناشر: سمت - شهریور 1402
مصطفی نیکنامی مصطفی نیکنامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1401